Hoe we werken

LETS is de afkorting voor Local Exchange and Trade System. Het is een plaatselijk uitwissel- en ruilsysteem, waarbij mensen onderling diensten uitwisselen volgens het principe : “ik doe iets voor jou, jij doet iets voor iemand anders en nog iemand anders doet weer iets voor mij”.

We betalen elkaar niet in euro’s, maar waarderen elkaars werk door het uitwisselen van ‘Pluimpjes’. Eén uur werk komt overeen met 30 pluimpjes. Een uur in de tuin werken is evenveel waard als een uur koken. Het is dus eigenlijk een systeem van tijd te ruilen met mekaar.

Kathy gaat bijvoorbeeld 3 uur babysitten bij Cindy en ontvangt hiervoor 90 ‘pluimpjes’, Cindy helpt Gert een uurtje bij het opruimen van de garage en krijgt hiervoor 30 ‘pluimpjes’. Gert geeft dan weer Spaanse les aan Bert, Bert lost het computerprobleem op van Rita, Rita maakt confituur voor Karel, Karel maakt een hondenhok voor Peter en  Peter gaat dan weer het gras maaien bij Kathy…

Vrouw Holle heeft een paar specifieke elementen die haar eigenheid kleuren. Zo kiest ieder lid een spelnaam en zijn er de maandelijkse salongos.

Spelnaam

Elke familie heeft een schuilnaam. Dat maakt het wat meer als een prettig gestoord groepje.

Enkele namen van onze leden om je inspiratie te geven: Uil, Druppel, El nido, Kameleon, Rapunzel, Knoffel, piepeloe, pippi langkous,

Peter, meterschap

Worden aangeduid om een nieuw lid bij zijn kennismaking met de groep te begeleiden, en van de activiteiten op de hoogte te houden.

e-mail contact

Wordt als een vlugge en gemakkelijke vorm van communicatie gebruikt en werkt goed om diverse mededelingen en ad hoc initiatieven aan te kondigen. De respectievelijke peters/meters verzorgen de verdere verspreiding van de informatie naar de leden zonder e-mail.

Puntenstand

De individuele standen kan je makkelijk raadplegen op het elassysteemzodat de vraag en aanbod door de hele groep kan bijgestuurd worden.

Stuurgroep

Via vrouw.holle@letsvlaanderen.be kom je bij het triumviraat terecht die het reilen en zeilen van het LETSgebeuren opvolgen. Het zijn 3 leden die zich gedurende 3 jaar engageren om de administratie van de LETS op te volgen: nieuwe leden inschrijven, mails opvolgen, salongokalender sturen, halfjaarlijkse vergadering voorbereiden, communicatie naar buiten verzorgen en nog wat kleine zaken. Jaarlijks stapt de ancien eruit en vervoegt iemand nieuw het triumviraat. Op die manier blijft de kennis en de kunde in de groep en met drieën is het werk snel verdeeld zonder dat het een last wordt.

Overlegvergaderingen

Gebeurt zes-maandelijks ergens in April en Oktober. Belangrijk voor bijsturingen en het opstellen van de Salongo lijst, uitwisselen van gebeurtenissen en mogelijks plannen van activiteiten.

Kosten

Elk jaar rekenen we 6 euro aan voor de verzekering (5 euro) en kleine andere kosten (1 euro) zoals deze website.

Elk jaar betaalt iedereen 35 pluimen aan de stuurgroep van Lets Begijnendijk. Dit wordt automatisch van de pruimenstand overgeschreven. Snel terugverdiend 🙂

Verder zijn er totaal geen kosten.

Info LetsVlaanderen

We maken deel uit van Lets Vlaanderen. Belangrijke boodschappen worden doorgegeven aan de leden per mail of op de vergadering.

Salongo

Komt van het Afrikaans Lingala en betekent in groep arbeid verrichten voor het algemeen belang van de samenleving. Wij doen het elke 1e zaterdag van de maand van 14-18hrs. Het organiserend lid bezorgt aan iedereen een week tevoren een lijst van de uit te voeren klussen en geeft eventueel mee te brengen gereedschap op. Geïnteresseerden verwittigen van hun deelname en of ze savonds blijven eten bij de apres Salongo. Leden die niet gewerkt hebben zijn hier ook welkom.

Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement van Vrouw Holle kan je hier downloaden.